Consilierea este relația de colaborare dintre specialist (psiholog) și persoana consiliată. Consilierul asistă clientul în ameliorarea problemelor emoționale, cognitive și de comportament, cu care acesta se prezintă. Pe parcursul consilierii, specialistul îi oferă clientului oportunitatea de a explora, descoperi și clarifica modul să de trai, valorificându-I resursele, astfel îmbunătățindu-i abilitățile de dezolvare de probleme și luare a deciziilor. Consilierea este o intervenţie de durată scurtă şi medie.

Printre obiectivele consilierii regăsim autocunoașterea, îmbunătățirea comunicării, creșterea stimei de sine, dar și modificarea unor comportamente problematice sau patternuri dezadaptative de gândire sau ameliorarea emoţiilor negative şi a consecinţelor determinate de diferite traume. Prin facilitarea învăţării unor comportamente sau abilităţi noi clientul își însuşește şi dezvoltă strategii de adaptare, astfel reușind să prevină apariţia unor probleme şi să-și menţină starea de sănătate mentală.

Ce nu este consilierea? Nu este oferire de sfaturi, conversație de zi cu zi fără obiective și mai ales, nu este un proces prin care clientul este manipulat de către consilier.