Călărași – 01 august 2012 – În perioada 03 august – 05 august 2012 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează la Silistra, Bulgaria – Hotel Viena:

”ȘCOALA DE VARĂ – „Procesul eurointegrării din Bulgaria și România – perspectiva bulgară”

Obiectivele Școlii de Vară sunt:

  •  Sporirea cunoștințelor cu privire la aspectele cele mai importante în procesul de integrare și a dialogului social;
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul dialogului în gestionarea diversității cultural;
  •  Învățarea abilităților practice tipice comunicatorilor interculturali
  • Promovarea dialogului intercultural între comunitățile de frontier în procesul de integrare europeană continuă;
  • Creșterea importanței dialogului intercultural în gestionarea diversității europene.

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București împreună cu Universitatea din Ruse „Anghel Kanchev” – sucursala Silistra prin Autoritatea de management al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 au obținut finanțare pentru proiectul „Region Wide Education -Parteneriat transfrontalier pentru instruire pe tot parcursul vieții în regiunea Călărași -Silistra – Constanța”, cod MIS – ETC: 219.

 Obiectivul principal al proiectului este de a încuraja cooperarea și schimburile între trei instituții de învătământ pentru a elabora și implementa programe comune bilingve, care să dezvolte resursele umane în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra – Constanța.

 Obiective specifice: 1. Crearea unei retele pentru schimb de experiență profesională și practice pozitive între echipele instituțiilor de instruire; 2. Implementarea și aplicarea programelor specializate de instruire: unul de limbi străine și altul profesional; 3. Promovarea și aplicarea unor forme noi de formare continuă, inclusiv e-learning.

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMANIA-BULGARIA 2007 – 2013

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria este un program operațional cu finanțare europeană, pentru România și Bulgaria, în perioada 2007-2013.

Programul sprijină dezvoltarea zonelor de graniţa eligibile, atât din România, cât și din Bulgaria. El urmăreşte să creeze o „punte” între cele două ţări, cu scopul de a sprijini regiunile de graniţă în rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare şi promovarea unor soluţii comune. Astfel, granița va uni regiunile de pe ambele maluri ale Dunării, în loc să le despartă.

Prin intermediul programului, românii şi bulgarii din zonele de frontieră vor fi încurajaţi să dezvolte noi afaceri, să schimbe informaţii şi să profite de pe urma îmbunatăţirii accesului peste graniţă. Ei vor colabora pentru a preveni inundaţiile, pentru a conserva resursele naturale şi pentru a promova turismul. În acest fel, zonele de frontieră vor deveni locuri mai atractive pentru oamenii care trăiesc şi muncesc acolo, dar şi pentru investitori.

Fondurile alocate Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria 2007-2013 însumează peste 262 milioane de euro. Programul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – fondul structural creat pentru a sprijini reducerea dezechilibrelor dintre regiunile UE. Contribuţia UE reprezintă 83% din bugetul alocat programului (217,8 milioane de euro), restul de 17% (44,2 milioane de euro) reprezentând contribute naţionale (din bugete de stat şi din sursele proprii ale partenerilor care iau parte la proiecte).

Obiectivele Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria 2007-2013

Scopul strategic general al programului este apropierea oamenilor, a comunităţilor şi a economiilor zonei de graniţă dintre România şi Bulgaria, în vederea participării la dezvoltarea comună a zonei de cooperare, prin utilizarea durabilă a resurselor şi avantajelor sale umane, naturale şi de mediu. România şi Bulgaria au stabilit următoarele obiective specifice comune pentru acest program:

  1. îmbunătăţirea accesului la infrastructură de transport în cadrul ariei eligibile, pentru a facilita circulaţia bunurilor şi persoanelor;
  2. îmbunătăţirea disponibilităţii şi diseminării informaţiilor privind oportunităţile comune în cadrul zonei de frontieră;
  3. durabilitatea valorii intrinseci a resurselor naturale ale zonei, prin exploatarea prudentă şi protejarea efectivă a mediului înconjurător;
  4. dezvoltarea economică durabilă a regiunii de frontieră prin iniţiative comune, în vederea identificării şi întăririi avantajelor comparative şi reducerii dezavantajelor;
  5. consolidarea coeziunii sociale şi culturale prin acţiuni de cooperare între oameni şi comunităţi.

 

descarcă comunicatul în format pdf de aici Comunicat de presa CRFB_ro_Scoala_de_vara_BG